BEO houdt workshop ‘kerst arrangement’

Beo heeft hiervoor wederom Hetty Ilbrink uit Barchem benaderd.

De workshop zal plaatsvinden op 18 december a.s.  om 19.30 uur in het Dorpshuis bij de Molle. De kosten hiervoor bedragen € 27,50 incl. materiaal en een kopje koffie of thee.

Het kerststukje kan in de kleuren rood, goud of zilver gemaakt worden

Opgave graag voor 10 november a.s. zodat Hetty weet hoeveel materiaal ze moet meebrengen.

De organisatie hoopt weer een leuke groep bij elkaar  te krijgen. Let op: het aantal deelnemers is gelimiteerd dus geef je snel op bij:

Toosje Onis h.onis@hetnet.nl  0573-421285

of Alie Fleerkate aliefleerkate@hotmail.com 0573-251750

BEO heeft nieuw dorpsplan opgesteld

Omdat de tijd niet stilstaat is het dorpsplan voor Exel, dat was opgesteld in 2008, inmiddels achterhaald. Daarom is er een nieuwe versie uitgebracht en overvoorblad dorpsplanhandigd aan de gemeente. Het nieuwe dorpsplan 2017-2025, met de naam ‘Werken aan een bloeiend Exel’, is ingedeeld in de volgende thema’s:
– Woningbouw
– Infrastructuur en veiligheid
– Laanbomenbeheer
– Glasvezel, mobiele data en telefonie
– Wonen, werken en recreëren
– Voorzieningen
– Zorg en welzijn

Per thema zijn vervolgens een of meer heldere doelstellingen geformuleerd waar de komende jaren aandacht aan zal worden gegeven. Het nieuwe dorpsplan is op onderstaande link te downloaden, zodat het bereikbaar is voor alle leden en overige belangstellenden.

Dorpsplan Exel 2017 – 2025