Exelse Molen wordt Brasserie De Mölle

demolle-logo-cmyk

Met een nieuw, fris logo startten wij op 1 januari 2017 met een nieuwe naam: Brasserie De Mölle. In een brasserie worden café- en restaurantvoorziening samengebracht in één grote gezellige ruimte. Het komende jaar zal in het teken staan van verbouwing en aanpassing naar deze nieuwe stijl. Gedurende deze werkzaamheden en natuurlijk ook daarna bent u van harte welkom om in ons mooie Exel te komen genieten van een heerlijke maaltijd en een drankje. De sfeer en ambiance zullen stap voor stap veranderen. Vraag naar onze nieuwe kaart en mogelijkheden voor feesten, partijen en diners. U kunt ons bereiken op info@demolle-exel.nl en telefonisch op 0573-251026.

Exelse gemeenschap koopt de Exelse Molen

07 06 19 Exelse Molen vanaf silo3

De Exelse gemeenschap koopt de Exelse Molen met alle voorzieningen. Met het te koop zetten, door Rikus en Marian, van de horecaonderneming en het bedrijfspand aan de Oude Lochemseweg, ontstond voor de Exelse gemeenschap een risicovolle situatie. Het zou zomaar verkocht kunnen worden aan een onbekende, waarmee het voortbestaan van de gemeenschapsvoorzieningen en dorpskroeg in Exel niet gegarandeerd zou zijn. Om die reden heeft een groep bewoners/ondernemers uit Exel en omstreken het voortouw genomen om een poging te wagen de voorzieningen veilig te stellen, door zelf het eigendom te verwerven. Dat laatste is inmiddels gelukt!

Er is een B.V. (De Mölle B.V.) opgericht die eigenaar is geworden van de grond en de gebouwen. Voor het uitbaten wordt nu naarstig naar een oplossing gezocht. Er is een plan opgesteld hoe het bedrijf de eerste 2 jaar zou moeten draaien (ondernemingsplan). Het eerste jaar zal een overgangsjaar zijn, waarin alle plannen voor de verdere toekomst worden uitgewerkt en in gang gezet, zodat er een bloeiende horeca- en gemeenschapsvoorziening gaat ontstaan. De financiering wordt geregeld middels ‘crowdfunding’, door het uitgeven van certificaten. De groep initiatiefnemers die nu de kar trekt, heeft zelf geen persoonlijk belang bij de deelname, niet anders dan dezelfde rechten en voordelen als alle andere aandeelhouders (een bescheiden dividend en zeggenschap in de B.V.). Er zal ook geen mogelijkheid zijn dat iemand een meerderheidsbelang verwerft.

De financiering van de koop is in de afgelopen weken tot stand gekomen. Hiervoor zijn binnen de Exelse gemeenschap een flink aantal aandeelhouders gevonden en een substantieel deel van de koopsom is tijdelijk gefinancierd. Dit deel van de financiering moet echter zo spoedig mogelijk worden ingevuld met de uitgifte van certificaten. Het wordt belangrijk gevonden, dat zoveel mogelijk mensen uit Exel en omstreken kunnen meedoen. Het uitgeven van certificaten kan, nu de koop rond is, openbaar in gang gezet worden. Er komt z.s.m. een brochure met de voorwaarden en het ondernemingsplan zodat de aspirant certificaathouders zich kunnen inlezen. De initiatiefgroep hoopt dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen, zodat ‘De Mölle’ echt van de Exelse gemeenschap wordt en blijft.

Op korte termijn wordt er gezocht naar een uitbater, iemand met horecaervaring en die zich betrokken voelt met de Exelse gemeenschap en het helemaal ziet zitten  om deze unieke uitdaging aan te gaan. De zaak blijft gewoon toegankelijk en de verenigingsactiviteiten kunnen doorgang blijven vinden..

De initiatiefnemers van De Mölle BV bestaan uit Ruud van Noord, Romke de Vries, Peter Noordanus, Henri van Heeckeren, Appie Kleine Haar, Derk Hilhorst en Jos te Bulte.