Introductie

De belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) bestaat sinds 1986 en is een actieve vereniging. Wij houden ons bezig met met beleidsmatige zaken die de bewoners van het gebied aangaan. Zo verdedigen wij de Exelse belangen bij de diverse overheden en instanties.
Samen met de bewoners van Exel en Omgeving houden wij ons bezig met het ontwikkelen van visie plannen voor het gebied, houden wij de bewoners op de hoogte van zaken die voor hen van belang zijn en zorgen wij er voor dat het gemeentebestuur van Lochem op de hoogte is van de wat er leeft in Exel en omgeving.
Daarnaast zijn wij ook actief met het versterken van onderlinge banden tussen de bewoners door onder andere het ondersteunen en activeren van leden bij het organiseren van activiteiten voor diverse groepen binnen de bevolking.

Iedereen die in het, bij de oprichting bepaalde, werkgebied woont, kan lid worden. Leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergaderingen. Mensen die naar elders verhuizen of die BEO een warm hart toedragen kunnen donateur worden.