Buurten

BEO is een belangenvereniging met een bijzondere structuur. In het huishoudelijk reglement wordt precies beschreven hoe de organisatie achter BEO eruit ziet.

Wat zoal ten aanzien van het (dagelijks) bestuur is vastgelegd verschilt niet echt veel van andere verenigingen. Zo zijn de bevoegdheden van de bestuursleden en het aantal vergaderingen e.d. op een gebruikelijke manier vastgelegd en wijken deze niet af van die van doorsnee verenigingen.

Het BEO is ingedeeld in een aantal buurten. Iedere buurt benoemt een buurtvertegenwoordiger (een zogenaamde buurtcontactpersoon of afgekort een BKP). Om het contact tussen buurt en bestuur zo goed mogelijk te houden, is vastgelegd dat het bestuur twee maal per jaar een vergadering met de buurtcontactpersonen houdt. De buurtcontactpersonen worden voor vier jaar benoemd en zijn één maal herkiesbaar. Ook kunnen zij op de jaarvergadering punten inbrengen, hetgeen altijd als een apart agendapunt op de agenda van deze vergadering staat.

Op het onderstaande kaartje zijn de buurten van Beo weergegeven. Klik op een willekeurig gebied  op de kaart en de naam van de buurt zal worden getoond. Wil je weten wie de contactpersoon is voor de betreffende buurt, klik dan op de marker in de betreffende buurt.


Exel Buurten weergeven op een grotere kaart

De buurtcontactpersoon heeft als taak om de publicaties van het bestuur naar de leden toe te brengen (veelal betreft dit het BEO-NIEUWS bezorgen en informatie per mail of nieuwsbrief bij de leden te bezorgen). Ook verwelkomen zij nieuwe buurtbewoners met een welkomst presentje (het bekende BEO-mandje) en  te wijzen zij op de mogelijkheden om lid te worden van BEO. Ook bij specifieke buurtactiviteiten (bijv. buurtsportactiviteiten onder BEO-vleugels en bermopruimactie) nemen de buurtcontactpersonen het voortouw om mensen enthousiast te maken om  mee te doen aan deze BEO activiteiten.

Weiland Ampsen Mogezompsbrug Jachtopzienershuis Ampsen