Woningbouw

Op deze pagina wordt alle relevante informatie chronologisch weergegeven betreffende de woningbouwplannen die op dit moment in Exel spelen.

Verslag infoavond Clusterlocatie Exel

Exel, 20 december 2016. Op 30 november is er een bijeenkomst geweest voor omwonenden van de Clusterlocatie Exel. Tijdens deze door de gemeente georganiseerde bijeenkomst is een update gegeven van de huidige stans van zaken en konden de bewoners kennis nemen van de wijze waarop met de op 12 januari ingediende opmerkingen en ideeën is omgegaan. Download hier de presentatie en het verslag van de bijeenkomst op 12 januari jl.

Gemeente houdt op 30 november een infoavond over de Clusterlocatie

EXEL, 25 november  2016. Ter voorbereiding op de komende info-avond over de mogelijke invulling van de clusterlocatie Exel op 30 november 2016, heeft de gemeente Lochem het verslag van de participatieavond, welke is gehouden op 12 januari j.l. is vandaag beschikbaar gesteld.  Verslag participatieavond 21-1-2016.

Participatieavond voor omwonenden Clusterlocatie Exel

EXEL, 10 december 2013. In de Exelse Molen is een informatieavond gehouden betreffende woningbouwplannen die op dit moment in Exel worden ontwikkeld.

Besproken werd de Startnotitie Clusterlocatie Exel.