Bestuur

Het bestuur van BEO wordt door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering, welke ieder jaar in mei wordt gehouden. De taakverdeling wordt door het bestuur in onderling overleg bepaald maar de voorzitter wordt rechtstreeks door de leden benoemd. De zittingsperiode is 3 jaar maar een verlenging van nog eens 3 jaar is gebruikelijk en eigenlijk ook wel gewenst. Door een goede taakverdeling is er binnen het bestuur altijd wel een taak die bij je past. Het bestuur vergadert ongeveer 9× per jaar waarvan 2× met de buurtcontactpersonen, 1x per jaar met een afvaardiging van de commissies en 2 x met een afvaardiging van de gemeente. Eenmaal per jaar (in mei) wordt er een algemene ledenvergaderingen gehouden. Mocht je onderwerpen willen aanmelden of een bestuursfunctie willen vervullen, stuur dan een berichtje naar het secretariaat via info@beo-exel.nl of bel een van de bestuursleden. We stellen de huidige bestuursleden even aan u voor:

Tim Sanders
Voorzitter
tel. 06-51015857
tsanders@beo-exel.nl

Jan Koolschijn
Secretaris
In memoriam

Sandra Schepers
Penningmeester
tel. 06-15178426
Penningmeester@beo-exel.nl

Dirk Welmer
Laren
tel. 06-34587577
dwelmer@beo-exel.nl

Jorrit Potman
jpotman@beo-exel.nl

Vacant

Vacant