Bestuur

Het bestuur van BEO wordt door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering, welke ieder jaar in mei wordt gehouden. De taakverdeling wordt door het bestuur in onderling overleg bepaald maar de voorzitter wordt rechtstreeks door de leden benoemd. De zittingsperiode is 3 jaar maar een verlenging van nog eens 3 jaar is gebruikelijk en eigenlijk ook wel gewenst. Door een goede taakverdeling is er binnen het bestuur altijd wel een taak die bij je past. Het bestuur vergadert ongeveer 9× per jaar waarvan 2× met de buurtcontactpersonen, 1x per jaar met een afvaardiging van de commissies en 2 x met een afvaardiging van de gemeente. Eenmaal per jaar (in mei) wordt er een algemene ledenvergaderingen gehouden. Mocht je onderwerpen willen aanmelden of een bestuursfunctie willen vervullen, stuur dan een berichtje naar het secretariaat of bel een van de bestuursleden. We stellen de huidige bestuursleden even aan u voor:

Tim Sanders
Voorzittter
Rengersweg 31
7245 NB Laren
tel. 06-51015857
tsanders@beo-exel.nl

Jan Koolschijn
Secretaris
Hooislagen 7B
7241 NJ Lochem
Tel. 06 – 26250614
info@beo-exel.nl

Sandra Schepers
Penningmeester
Rengersweg 32
7245 NB Laren
tel. 06-15178426
Penningmeester@beo-exel.nl

Dirk Welmer
’t Veld 46
7245 XA
Laren
tel. 06-34587577
dwelmer@beo-exel.nl

Jorrit Potman
Verwoldseweg 32
7245 VX Laren
jpotman@beo-exel.nl

Vacant

Vacant