Algemene Ledenvergadering BEO (ALV), 10 juni 2021

Op de eerste plaats hopen wij dat jij en je dierbaren gezond zijn. Voor sommigen lijkt Corona misschien al wat verder weg en voor anderen komt het juist weer dichterbij. Diegene wensen we veel sterkte toe. 

Het vaccineren is goed op gang en met de versoepelingen die nu stapsgewijs doorlopen worden, gaan we vast en zeker op naar een zomer waarin wat meer kan en we elkaar meer kunnen ontmoeten. 

Thuis of op het terras van Lu Lin! En op naar de leuke activiteiten die we weer willen gaan organiseren voor jong en oud!

De ALV kan nu helaas niet doorgaan zoals we die gewend zijn en we kiezen daarom wederom voor een schriftelijke ALV. 

Omdat er bestuurswisselingen plaats gaan vinden, heeft uitstellen niet onze voorkeur. Ook denken wij dat de agendapunten goed doorlopen kunnen worden. 

We hebben alle agendapunten zo duidelijk mogelijk beschreven en toegelicht.

Als je tegen deze vorm en uitkomst van de ALV bezwaar hebt, horen wij dat graag binnen een week onder vermelding van de redenen. 

We kunnen als bestuur als gevolg van binnengekomen bezwaren dan kiezen voor een andere werkwijze. 

Dit kan in de vorm van een online vergadering zijn of de ALV toch op een later tijdstip laten plaatsvinden.

Via deze weg willen we natuurlijk Marieke en Alie bedanken voor hun inzet voor de BEO de afgelopen 6 jaar. 

En we verwelkomen Sandra Schepers, zij volgt Alie op als penningmeester. 

We zoeken nieuwe bestuursleden, dus als je belangstelling hebt, neem contact op met één van ons.

De stukken zijn inmiddels per mail naar alle leden gestuurd.
Het uitgebreide financiële jaarverslag is om veiligheidsredenen niet aan de mail toegevoegd. Voor een nadere toelichting kun je een afspraak maken met Alie Fleerkate (penningmeester@beo-exel.nl).

Is iets niet duidelijk op de agenda dan horen we dat graag via info@beo-exel.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur
(Anne Bruggink, Hilde Buitelaar, Alie Fleerkate, Jorrit Potman, Jan Vrielink , Dirk Welmer)

Speak Your Mind

*