BEO houdt ALV op 10 mei

Op dinsdag 10 mei as. houdt BEO haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het dorpshuis bij Lu-Lin, aanvang 20.00 uur.
Het bestuur nodigt u als lid van de vereniging van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
De agenda, het jaarverslag en de besluitenlijst van de vorige vergadering zijn per mail aan de leden verstuurd. Voor de pauze geeft het bestuur een toelichting op activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Tevens komt het financiële jaarverslag aan de orde.

Na de pauze is er een presentatie van Laurens Woestenenk over het ontstaan en de groei van hun akkerbouwbedrijf en boerderijwinkel aan de Marsmansteeg. Uiteraard hopen we op een grote opkomst!

Speak Your Mind

*