Noodplan voor de thuiszorg

Op woensdag 16 december stond er een artikel in de Stentor over het noodplan voor de thuiszorg. De strekking van het artikel was dat de zorg erg onder druk staat en dat onder andere de thuiszorg, de wijkverpleging en de huisartsen op sommige plekken de werkdruk ervaren als code zwart.   Acht Achterhoekse gemeenten, waaronder de gemeente Lochem, hebben hiervoor een noodplan opgesteld. Hierin staat hoe organisaties elkaar kunnen ondersteunen, zodat de zorg aan mensen niet in de knel komt en de noodzakelijke zorg kan worden verleend. Vanwege de coronadruk wordt er zorg afgeschaald. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen minder vaak gedoucht worden, er niet meer geholpen wordt bij het eten maken of boodschappen halen. In het noodplan wordt van de gemeenten gevraagd om vrijwilligers in beeld te brengen die ingezet zouden kunnen worden daar waar nodig. Het gaat hierbij niet om zorgtaken, maar alleen om ondersteunende taken zoals het halen van boodschappen of bereiden van eten, daar waar het echt niet anders kan.   Nu is de vraag van de gemeente Lochem of er binnen het BEO gebied mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor ondersteunende taken die er zich mogelijk voor gaan doen. Wanneer je bereid bent dit te willen doen, dan kun je je hiervoor aanmelden voor 23 december bij het secretariaat van de BEO. Wij zullen jouw naam vervolgens doorgeven aan de gemeente die de regie voert. Emailadres van het secretariaat van de BEO: info@beo-exel.nl