Midwinterhoornwandeling Landgoed Ampsen

Zondag 9 december wordt door de bewoners van Landgoed Ampsen en Exelse Tol voor de veertiende keer de Midwinterhoornwandeling over het Landgoed georganiseerd. Deelnemers hebben de keuze uit een route van 5 of 7,5 of 12 kilometer. De uitgezette routes laten fraaie delen van het landgoed zien. Zo voeren de routes onder andere langs het Kasteel Ampsen en door het Sterrebos.
Tijdens de Midwinterhoornwandeling van december 2017 was het weer wat onstuimig, maar de wandelaars vonden de sneeuwval prachtig. De paden, lanen en de bomen in het bos kregen een sprookjesachtige sfeer. De warme dranken en glühwein samen met het spookachtige geschal van de midwinterhoorns maakte de winterpret helemaal compleet.
Voor de wandeling van 2018 zal de Midwinterhoorngroep Lochem wederom haar medewerking verlenen. Onderweg zullen de wandelaars dan ook door de bijzondere klanken van de hoorns worden begeleid.
Op twee locaties staan vrijwilligers paraat om de wandelaars te voorzien van een hapje en een drankje tegen een kleine bijdrage.

Deelname aan de wandeling kost € 2,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis). Neem voldoende kleingeld mee, want pinnen is niet mogelijk.
Met de opbrengst wordt een nader te bepalen goed doel ondersteund.  Van het positieve saldo van verleden jaar heeft de organisatie € 750,- kunnen overmaken aan de Stichting Noaberhulp Zutphen.
http://www.noaberhulpzutphen.nl/
Wandelaars kunnen tussen 10.30 en 13.30 uur starten vanaf Brasserie De Mölle, Oude Lochemseweg 4 in Exel. Een bezoekje aan de sfeervolle kerstmarkt in De Mölle kan dan gelijk worden meegepakt. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de start/finish. Volg hiervoor de borden. Vanaf Treinstation Lochem is het ± 15 minuten lopen naar het startpunt.
Doe mee! Hoe meer wandelaars, hoe meer gezelligheid en hoe meer geld naar een goed doel.

Voor verdere informatie zie www.midwinterhoornwandeling.eu;

facebook: @MidwinterhoornwandelingAmpsen; Twitter: @MidwinterhoornA

Creatieve kerstmarkt Exel weer op stapel

De jaarlijkse Creatieve Kerstmarkt in Exel vindt plaats op 9 december in de grote zaal van Brasserie De Mölle. Daar bieden diverse standhouders hun eigengemaakte creatieve werkstukken te koop aan.
Er is aanbod voor iedereen. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe standhouders die hun eigen gemaakte producten presenteren. Op creatief gebied kunt u kerststukjes en kerstkransen kopen. Ook zijn er sieraden, zijden sjaals, schilderijen, kerstkaarten, houten speelgoed, cadeauartikelen en mooie kaarsen te koop.
Gelijktijdig met de markt binnen kunt u buiten op het terras van De Mölle uw kerstboom kopen of starten met de Midwinterhoornwandeling over landgoed Ampsen. Na afloop kunt u dan genieten van een heerlijke oliebol, gebakken door de buurtvereniging uit Exel.
Al deze activiteiten zorgen jaarlijks voor een prettige sfeer en een gezellig drukte in en rond Brasserie De Mölle! Zeker een bezoekje waard!
U bent van harte welkom op de Kerstmarkt op zondag 9 december van 10.30 uur tot 16.30 uur. Parkeren en toegang zijn zoals altijd gratis.

Sint Maarten 2018

Op zaterdag 10 november a.s. wordt er, net als voorgaande jaren, met de kinderen uit Exel en omstreken Sint Maarten (met een vleugje Halloween) gevierd.
’s Middags worden er eerst lampionnen in elkaar geknutseld en daarna is er wat te eten. Het zou fijn zijn als ouders (vooral van de kleinere kinderen) kunnen blijven om te helpen.
Voor de grote kinderen is er de mogelijkheid om een pompoen uit te hollen en te versieren.
Om ongeveer 17.30 uur gaat de groep met de lampionnen op pad om in Exel langs de deuren te gaan.
Deelnemers wordt aangeraden om zelf even een zakje mee te nemen om het snoep in te doen. Rond 19.00 uur zal de groep weer terug zijn bij de Mölle.
Kinderen mogen verkleed komen en ook vrienden of vriendinnen van school zijn welkom.
Aanmelden: vóór woensdag 7 november bij Simone Keppels.
Mail: simone.keppels@gmail.com of Telefonisch/what’s app: 06-53781371.
Nadere informatie volgt na aanmelding.

Binnenkort weer open biljarttoernooi Exel

Exel is weer klaar voor het feest

10e Exelrit voor oude motoren

BEO houdt algemene ledenvergadering in Brasserie De Mölle

Op 24 mei as. houdt BEO haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het bestuur nodigt de leden van de vereniging van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De agenda voor de vergadering is onderaan dit bericht te downloaden evenals de notulen van de vorige ALV dd. 18 mei 2017.

Voor de pauze geeft het bestuur een toelichting op activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Tevens komt het financiële jaarverslag aan de orde. Daarnaast is er nog een aantal punten nader toegelicht op de agenda.
Na de pauze hebben we een interessant onderwerp over afvalinzameling en -verwerking, waarbij de gemeente Lochem samen met Circulus Berkel een presentatie zal geven.

Het jaarverslag van afgelopen seizoen kunt u vanaf een week voor de vergadering via de website downloaden.

Uiteraard hopen we op een grote opkomst!

Hieronder kunt u de diverse vergaderstukken downloaden.

Agenda jaarvergadering 24 mei 2018

Concept notulen ALV 2017

Jaarverslag 2017/2018

Workshop paasstukjes maken

Op 22 maart a.s. wordt er een workshop paasstukjes maken georganiseerd in het Dorpshuis van de BEO bij de Brasserie de Mölle. Hiervoor hebben we Hetty Ilbrink uit Barchem benaderd die de workshop zal geven. De avond begint om 19.30u. De kosten bedragen € 25,– incl. materiaal en een kopje koffie of thee.
Opgave graag voor 12 maart a.s. bij onderstaande personen, zodat Hetty weet hoeveel materiaal ze moet meebrengen.
Wij hopen dat we een leuke groep bij elkaar krijgen en misschien wat kunnen afspreken voor een volgende workshop.
VOL = VOL
Toosje Onis en Alie Fleerkate
E-mail: h.onis@hetnet.nl
Tel.nr.: 0573-421285
E-mail: aliefleerkate@hotmail.com
Tel.nr. 0573-251750

Code oranje maar toch doelstelling behaald

 

v.l.n.r. Henk Nieuwdorp, Diny Nijkamp, Joke Sieverink en Herbert Langeler

Ondanks code oranje tijdens de Midwinterhoornwandeling over landgoed Ampsen op zondag 10 december 2017, waren er voldoende opbrengsten om een gift te kunnen doen aan een goed doel. Er is gekozen om deze 13de Midwinterhoornwandeling-gift te schenken aan de stichting Noaberhulp Zutphen en omstreken welke zich inzet voor het ondersteunen van mantelzorgers tijdens de laatste levensfase van hun dierbaren.
Dankzij de inzet van de bikkels die de sneeuwbuien trotseerden; vrijwilligers van landgoed Ampsen en Exel-Tol, de Midwinterhoorngroep Lochem en natuurlijk de ruim 300 deelnemende wandelaars kon de dag succesvol worden afgesloten. Natuurlijk zorgde de sneeuwbuien ook voor een bijzonder sfeervolle winterwandeling!
Namens de organisatie van de Midwinterhoornwandeling konden Herbert Langeler en Henk Nieuwdorp op dinsdag 23 januari in Brasserie De Mölle een cheque t.w.v. 750 Euro overhandigen aan Joke Sieverink en Diny Nijkamp van de Stichting Noaberhulp Zutphen e.o.
Informatie over beide organisaties vindt u op:
www.noaberhulpzutphen.nl
www.midwinterhoornwandeling.eu

BEO houdt informatieavond gecombineerd met nieuwjaarsborrel

Donderdagavond 25 januari is er een infoavond in Brasserie De Mölle, georganiseerd door het BEO bestuur voor leden en aspirant-leden. Aan het begin van de avond zullen er 3 korte presentaties van een kwartier worden gegeven over de volgende onderwerpen:

  • Dorpsplan aanvang 20:00 uur
  • Glasvezel aanvang 20:30 uur
  • Nieuwe activiteiten aanvang 21:00 uur

Geïnteresseerden kunnen op elk moment binnenlopen. Na afloop van deze 3 presentaties kunnen de geïnteresseerden met de BEO bestuursleden van gedachten wisselen over deze onderwerpen.  Koffie en een borrel worden u aangeboden door de BEO.

Dorpsplan
Tijdens de avond wordt een concept  dorpsplan gepresenteerd.  Dit plan vormt straks een leidraad voor de bestuurlijke activiteiten van de BEO. Het bestuur hoort dan graag eventuele op- of  aanmerkingen.

Glasvezel
Het is van groot belang om de benodigde 50% deelname voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied te realiseren. In de praktijk is gebleken dat naast de inspanningen van het glasvezelbedrijf ook vrijwillige inzet van ambassadeurs nodig is voor de persoonlijke benadering van huishoudens. Woensdagavond 31 januari wordt in het gemeentehuis van Lochem een grote bijeenkomst georganiseerd voor ambassadeurs. Vanuit het BEO-gebied streven we naar een afvaardiging van minimaal 1 ambassadeur per buurt.

Activiteiten 2018
Er waren in 2017 weer een groot aantal activiteiten in Exel. Een aantal daarvan werden georganiseerd door de volgende BEO-werkgroepen/commissies:

  • Ouderen-commissie (Inloopmiddagen, Koersbal, busreis, stampotbuffet, lezingen)
  • Crea-commissie (Plantenruilochtend, Kerstmarkt en Creatieve middag,)
  • Paas-commissie (Paaseieren zoeken, Paasvuur, Hazenbal, Bermopruimen)
  • Redactie (BEO-Nieuws)
  • Activiteiten-commissie (BEO-familiedag, Bedrijfsbezoek)

Daarnaast vonden er nog diverse activiteiten plaats die niet direct vanuit een BEO commissie werden aangestuurd en waar iedereen in Exel aan kon deelnemen. Zoals het Exels Feest, de Midwinterhoornwandeling, het Kerstfeest, het Dorpsbosonderhoud, het Nieuwjaarstoernooi van de klootschietvereniging, het Open Toernooi van de biljartvereniging, het Schaaktoernooi en workshops van de toneelvereniging. Het is lastig in zo’n kleine gemeenschap al deze activiteiten te bemensen. Niet iedereen ziet het zitten om deel te nemen in een commissie. Toch is dat volgens BEO niet altijd een probleem; de laatste Sint-Maarten-tocht is door ouders zelf georganiseerd. Zo zijn er in Exel en Omgeving genoeg mensen die het leuk vinden om een bepaalde activiteit op te pakken of zich als helpende handen in te zetten. Daarom wil het BEO bestuur niet alleen met de diverse commissies de activiteiten voor 2018 bespreken, maar iedereen bewegen een bepaalde activiteit op de agenda te zetten en/of bij een activiteit te helpen. Bijvoorbeeld: ‘paintball/lasergame in het dorpsbos’, ‘filmavond in dorpshuis’, ‘Spooktocht in het bos’ of een bepaald bedrijfsbezoek. BEO kan de activiteit eventueel ondersteunen met middelen (bijv. geld).

Het bestuur, bestaande uit Hilde Buitelaar, Alie Fleerkate, Simone Keppels, Marieke Zweverink, Anne Bruggink en Jan Vrielink, hoopt veel mensen te kunnen verwelkomen op deze bijeenkomst.