BEO leden op bezoek bij Hoveniersbedrijf M. Schepers

Dit jaar zal het bedrijfsbezoek plaatsvinden bij Hoveniersbedrijf M. Schepers op 19 mei.
Marco en Sandra zullen uitleg geven over hun bedrijf en vragen beantwoorden over het hoveniersvak. Ook kunnen zij u vertellen over water in uw tuin via hun “Waterman”-bedrijfsactiviteit.

Verder kunt u de showtuin bekijken. Om 19:30 wordt u bij hun aan de Rengersweg 32 verwacht.

Zie voor https://www.hoveniersbedrijf-mschepers.nl voor meer informatie over het bedrijf. U kunt zich aanmelden via info@beo-exel.nl

BEO houdt ALV op 10 mei

Op dinsdag 10 mei as. houdt BEO haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het dorpshuis bij Lu-Lin, aanvang 20.00 uur.
Het bestuur nodigt u als lid van de vereniging van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
De agenda, het jaarverslag en de besluitenlijst van de vorige vergadering zijn per mail aan de leden verstuurd. Voor de pauze geeft het bestuur een toelichting op activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Tevens komt het financiële jaarverslag aan de orde.

Na de pauze is er een presentatie van Laurens Woestenenk over het ontstaan en de groei van hun akkerbouwbedrijf en boerderijwinkel aan de Marsmansteeg. Uiteraard hopen we op een grote opkomst!

Noodplan voor de thuiszorg

Op woensdag 16 december stond er een artikel in de Stentor over het noodplan voor de thuiszorg. De strekking van het artikel was dat de zorg erg onder druk staat en dat onder andere de thuiszorg, de wijkverpleging en de huisartsen op sommige plekken de werkdruk ervaren als code zwart.   Acht Achterhoekse gemeenten, waaronder de gemeente Lochem, hebben hiervoor een noodplan opgesteld. Hierin staat hoe organisaties elkaar kunnen ondersteunen, zodat de zorg aan mensen niet in de knel komt en de noodzakelijke zorg kan worden verleend. Vanwege de coronadruk wordt er zorg afgeschaald. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen minder vaak gedoucht worden, er niet meer geholpen wordt bij het eten maken of boodschappen halen. In het noodplan wordt van de gemeenten gevraagd om vrijwilligers in beeld te brengen die ingezet zouden kunnen worden daar waar nodig. Het gaat hierbij niet om zorgtaken, maar alleen om ondersteunende taken zoals het halen van boodschappen of bereiden van eten, daar waar het echt niet anders kan.   Nu is de vraag van de gemeente Lochem of er binnen het BEO gebied mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor ondersteunende taken die er zich mogelijk voor gaan doen. Wanneer je bereid bent dit te willen doen, dan kun je je hiervoor aanmelden voor 23 december bij het secretariaat van de BEO. Wij zullen jouw naam vervolgens doorgeven aan de gemeente die de regie voert. Emailadres van het secretariaat van de BEO: info@beo-exel.nl  
  

Augustus editie Beo Nieuws digitaal beschikbaar

Mocht je BEO Nieuws niet op papier ontvangen maar wel geinteresseerd zijn in het reilen en zeilen van Exel en Omstreken. Klik dan snel op deze link

Algemene Ledenvergadering BEO (ALV), 10 juni 2021

Op de eerste plaats hopen wij dat jij en je dierbaren gezond zijn. Voor sommigen lijkt Corona misschien al wat verder weg en voor anderen komt het juist weer dichterbij. Diegene wensen we veel sterkte toe. 

Het vaccineren is goed op gang en met de versoepelingen die nu stapsgewijs doorlopen worden, gaan we vast en zeker op naar een zomer waarin wat meer kan en we elkaar meer kunnen ontmoeten. 

Thuis of op het terras van Lu Lin! En op naar de leuke activiteiten die we weer willen gaan organiseren voor jong en oud!

De ALV kan nu helaas niet doorgaan zoals we die gewend zijn en we kiezen daarom wederom voor een schriftelijke ALV. 

Omdat er bestuurswisselingen plaats gaan vinden, heeft uitstellen niet onze voorkeur. Ook denken wij dat de agendapunten goed doorlopen kunnen worden. 

We hebben alle agendapunten zo duidelijk mogelijk beschreven en toegelicht.

Als je tegen deze vorm en uitkomst van de ALV bezwaar hebt, horen wij dat graag binnen een week onder vermelding van de redenen. 

We kunnen als bestuur als gevolg van binnengekomen bezwaren dan kiezen voor een andere werkwijze. 

Dit kan in de vorm van een online vergadering zijn of de ALV toch op een later tijdstip laten plaatsvinden.

Via deze weg willen we natuurlijk Marieke en Alie bedanken voor hun inzet voor de BEO de afgelopen 6 jaar. 

En we verwelkomen Sandra Schepers, zij volgt Alie op als penningmeester. 

We zoeken nieuwe bestuursleden, dus als je belangstelling hebt, neem contact op met één van ons.

De stukken zijn inmiddels per mail naar alle leden gestuurd.
Het uitgebreide financiële jaarverslag is om veiligheidsredenen niet aan de mail toegevoegd. Voor een nadere toelichting kun je een afspraak maken met Alie Fleerkate (penningmeester@beo-exel.nl).

Is iets niet duidelijk op de agenda dan horen we dat graag via info@beo-exel.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur
(Anne Bruggink, Hilde Buitelaar, Alie Fleerkate, Jorrit Potman, Jan Vrielink , Dirk Welmer)

BEO NIEUWS van gedaante veranderd

Het moest er maar eens van komen: BEO Nieuws in kleur. De redactie heeft besloten dat de tijd rijp is voor een update van het vertrouwde BEO Boekje.

Het resultaat kunt hier bewonderen. De hiernaast afgebeelde voorkant oogt nieuw maar we hebben geen afscheid van de immer communicerende BEO vogel kunnen nemen. Veel leesplezier.

Bermopruimactie zaterdag 20 maart

Vorig jaar is de bermopruimactie niet doorgegaan, maar het belanden van zwerfvuil in de bermen ging helaas wel door.
Daarom roept het BEO bestuur de leden op om op 20 maart te verzamelen op de parkeerplaats achter Lu-Lin om 9:45 uur.
Men kan daar, met in achtneming van de 1,5 meter-regel en na afstemming over de op te ruimen bermen, in tweetallen tegen 10:00 uur zijn of haar buurt in.
Er worden vuilniszakken en grijpers verstrekt; hesjes en handschoenen graag zelf meenemen.
Door de gemeente Lochem wordt weer een container bij Elweco-Medo geplaatst om het vuil in te storten.
Om 12.00 uur sluiten we af bij Lu-Lin; deze keer helaas niet met een kop soep, maar met een afhaal-kortingbon voor Lu-Lin.
Degene die mee wil helpen, dienen zich op te geven hun buurtcontactpersoon.

BEO Nieuws november 2020 nu digitaal beschikbaar

Ondanks het feit dat de meeste evenementen i.v.m. Corona zijn afgelast, is de BEO redactie er toch weer in geslaagd om een volwaardig Beo nieuws in elkaar te zetten. Hij wordt deze week bezorgd maar is digitaal in kleur beschikbaar door hier te klikken.

Wil je even checken wat de oplossing van de puzzel uit het BEO Nieuws is, klik dan hier.

WANDELTOCHT ‘ROND OM EXEL’

Op 27 september 2020 organiseert de wandelcommissie van de Belangenvereniging Exel en Omstreken een wandeltocht “Rond om Exel” in de mooie Achterhoek. Het is mogelijk om te kiezen tussen vier afstanden:  6, 10, 15 en 25 km.  De routes gaan over wegen, verharde en onverharde paden en slingeren over de landgoederen Ampsen en Verwolde, met daartussen een mooi buitengebied met landerijen en bossen. Tevens is er halverwege een pauzeplaats met catering (m.u.v. 6 km) De start is nabij Aziatisch restaurant Lu-Lin op een parkeerplaats aan de Oude Lochemseweg 10a in Exel (Laren Gld). Door Covid-19 maatregelen is online inschrijven via de website van de KWBN (wandel.nl) verplicht, waarbij tevens het inschrijfgeld (€ 4.-, voor leden KWBN € 3.-) betaald kan worden.

Er zijn starttijden aangegeven op de website.

Direct inschrijven kan via de link https://www.wandel.nl/wandelagenda/evenement/rondomexel.r468594.htm.

Informatie kan worden aangevraagd via wandeltocht@beo-exel.nl of via 06-30909189.

BEO houdt Algemene Ledenvergadering schriftelijk

Algemene Ledenvergadering (ALV), 15 juni 2020

Ten eerste hopen wij dat jij en je naasten gezond zijn. Voor velen is het geen gemakkelijke tijd.
De ALV die normaal gesproken op 26 mei 2020 in Lu Lin had plaats gevonden, heeft geen doorgang gevonden.
Dit in verband met de coronacrisis en bijbehorende gezondheidsrisico’s.
We kiezen dit jaar daarom voor een schriftelijke ALV.  Uitstellen heeft niet onze voorkeur omdat we een bestuurswissel willen laten plaatsvinden.
Ook denken wij dat de agendapunten (zie ‘Agenda ALV 2020’) op deze manier goed afgehandeld kunnen worden.
We hebben alle agendapunten zo duidelijk mogelijk beschreven en toegelicht.
De besluiten die wij hebben genomen op basis van deze agenda zijn bijgevoegd in ‘Besluitenlijst ALV 2020’.

Als je tegen deze vorm en uitkomst van de ALV bezwaar hebt, horen wij dat graag binnen een week onder vermelding van de redenen.

We kunnen als bestuur ten gevolge van binnengekomen bezwaren een en ander mondeling toelichten of kiezen voor een andere werkwijze.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een online vergadering zijn of de ALV toch op een later tijdstip laten plaatsvinden.

De volgende stukken hieronder te downloaden:
–    Agenda ALV 2020
–    Notulen ALV dd 8 mei 2019
–    BEO-jaarverslag
–    Besluitenlijst ALV 2020

Het uitgebreide financiële jaarverslag is om veiligheidsredenen niet bijgevoegd.  Op verzoek is een afspraak te maken met het bestuur op donderdag 9 juli a.s. om 20.00 uur, waarin we een toelichting kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden op binnengekomen bezwaren.
Ook kunnen we het financiële verslag op deze manier toelichten. Laat dit dan weten via een e-mail naar  info@beo-exel.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur