BEO houdt Algemene Ledenvergadering schriftelijk

Algemene Ledenvergadering (ALV), 15 juni 2020

Ten eerste hopen wij dat jij en je naasten gezond zijn. Voor velen is het geen gemakkelijke tijd.
De ALV die normaal gesproken op 26 mei 2020 in Lu Lin had plaats gevonden, heeft geen doorgang gevonden.
Dit in verband met de coronacrisis en bijbehorende gezondheidsrisico’s.
We kiezen dit jaar daarom voor een schriftelijke ALV.  Uitstellen heeft niet onze voorkeur omdat we een bestuurswissel willen laten plaatsvinden.
Ook denken wij dat de agendapunten (zie ‘Agenda ALV 2020’) op deze manier goed afgehandeld kunnen worden.
We hebben alle agendapunten zo duidelijk mogelijk beschreven en toegelicht.
De besluiten die wij hebben genomen op basis van deze agenda zijn bijgevoegd in ‘Besluitenlijst ALV 2020’.

Als je tegen deze vorm en uitkomst van de ALV bezwaar hebt, horen wij dat graag binnen een week onder vermelding van de redenen.

We kunnen als bestuur ten gevolge van binnengekomen bezwaren een en ander mondeling toelichten of kiezen voor een andere werkwijze.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een online vergadering zijn of de ALV toch op een later tijdstip laten plaatsvinden.

De volgende stukken hieronder te downloaden:
–    Agenda ALV 2020
–    Notulen ALV dd 8 mei 2019
–    BEO-jaarverslag
–    Besluitenlijst ALV 2020

Het uitgebreide financiële jaarverslag is om veiligheidsredenen niet bijgevoegd.  Op verzoek is een afspraak te maken met het bestuur op donderdag 9 juli a.s. om 20.00 uur, waarin we een toelichting kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden op binnengekomen bezwaren.
Ook kunnen we het financiële verslag op deze manier toelichten. Laat dit dan weten via een e-mail naar  info@beo-exel.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Oud papiercontainer staat er weer

De papiercontainer bij de school is enige tijd weggeweest.
De gemeente Lochem had namelijk besloten de papierinzameling op vrijwillige basis door verenigingen tijdens de Coronacrisis te beëindigen. Maar u kunt de BEO nu dus weer financieel ondersteunen door uw oude papier naar de papiercontainer te brengen.

Algemene ledenvergadering BEO uitgesteld

Wegens het coronavirus is de algemene ledenvergadering van de BEO op 26 mei uitgesteld naar een latere datum

Paasvuur en Hazenbal afgelast

Wellicht een overbodige mededeling; maar Paasvuur en Hazenbal zijn afgelast.

Papiercontainer Exel tijdelijk weg

De gemeente Lochem heeft besloten de papierinzameling op vrijwillige basis door verenigingen tijdens de Coronacrisis te beëindigen.

Men wil namelijk het aantal contactmogelijkheden tussen mensen beperken.

In deze periode worden dan ook geen afzetcontainers meer geplaatst en dat betekent dat er voorlopig geen papiercontainer meer in Exel staat. Men kan wel gewoon de eigen papiercontainer aan de weg zetten op de gebruikelijke inzameldagen door Circulus-Berkel.
Verder kan men oud papier wegbrengen naar onder meer de volgende locaties; graafschap terrein Prins Bernhardlaan Lochem, Zorgcentrum hoge Weide Zwiepseweg Lochem en Vonkertweg Laren.

Dirk verlengd zijn Exelse schaaktitel

Voor de 2e maal op rij is Dirk Welmer op de eerste plaats geëindigd van het schaaktoernooi in Exel. De deelname was dit jaar weer prima met 12 deelnemers die in 3 poules begin januari aan het toernooi begonnen. Eindelijk was er dit jaar ook een vrouwelijke deelnemer. Dus dames: het kan echt wel!

Vandaag dus de finale waarin Jan Vrielink en Dirk Welmer aantraden. Na 1,5 uur spannende schaak bleek Dirk de sterkste.
Jan Vrielink moest dus genoegen nemen met de 2e plaats. Anne Bruggink en Harry Welmer werden respectievelijk 3 e en 4e. Het toernooi kon juist voor 18:00 uur worden afgerond. De gezellige nazit zal i.v.m. de verplichte sluiting van Lu Lin door het Corona virus dus zeer beperkt zijn geweest.

Van links naar rechts: Anne Bruggink, Dirk Welmer en Jan Vrielink

 

BEO last Bermruimen en Paaseierenzoeken af

Het BEO  bestuur heeft de volgende evenementen afgelast i.v.m. het Corona virus:

Bermopruimactie gaat niet door
Aanstaande zaterdag 21 maart zouden we onze buurt ontdoen van zwerfvuil.
Maar de landelijke opschoondag (https://www.supportervanschoon.nl/) gaat niet door vanwege het RIVM-advies en de gemeente Lochem sluit zich daarbij aan.
Zodoende is er geen container beschikbaar en kunnen wij niet anders dan onze bermopruimactie ook annuleren.

Eieren zoeken gaat niet door
Op 5 april zouden de kinderen eieren kunnen zoeken; maar ook deze activiteit moeten we vanwege het RIVM-advies afgelasten.

De volgende activiteiten voor ouderen gaan niet door:
Inloopmiddag BEO op 25 maart
Koersbal op 8 april

Voorverkoop Hazenbal uitgesteld
De Hazenbalcommissie gaat op de achtergrond door met de voorbereidingen, maar de voorverkoop zal voorlopig nog niet van start gaan.

Wederom wielerronde in Exel

Namen finalisten Biljarttoernooi Exel bekend.

Vanmiddag spelen bij de Mölle in een waarschijnlijk zinderende finale om de winst in het Open Biljarttoernooi Exel 2019.  Kom kijken hoe je favoriet het gaat doen in Brasserie De Mölle.

 

 

Inschrijving voor beachvolleybaltoernooi geopend.

Tijdens het Exels Feest op 18 augustus wordt weer het traditionele beachvolleybaltoernooi gehouden voor het terras van Brasserie De Mölle. De organisatie deelt het volgende mee:

  • Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar.
  • Een team bestaat uit 4 personen; 3 personen in het veld en 1 wissel.
  • Er kunnen 16 teams deelnemen.
  • We hebben 2 velden en de wedstrijden zijn tussen 12.00 uur en 16.30 uur.
  • Bij te veel opgaven is de volgorde van opgave bepalend voor deelname.

Opgave dient via email te gebeuren naar Jan Vrielink: jan@vrielink.com en moeten zijn voorzien van

  • de naam van het team
  • de namen van de deelnemers/sters

Degene die de email verstuurt, is de contactpersoon van het team.

De contactpersoon ontvangt hierna een  bevestigingsemail en een week voor het toernooi worden poule-indeling, wedstrijdschema en spelregels toegestuurd.

Let op: Tot 22 juli hebben teams met deelnemers uit het BEO-gebied en de sponsoren van het Exels Feest voorrang, daarna kunnen ook teams van buiten het BEO-gebied zich inschrijven.

Elk team wordt ingedeeld om te tellen bij een aantal wedstrijden.